cimpraca.jpg

 

cimprana_hisa.jpg

 

loncarjenje.jpg

 

kopasta_pec.jpg

 

cimpraca_notranjost.jpg

 

staro_vreteno.jpg

 

razstava.jpg

 

Muzej na prostem v Filovcih tvorijo kulturni spomeniki, ki pričajo o nekoč prisotnem stavbarstvu in načinu življenja v pomurski krajini. Zaradi kritičnega pomanjkanja avtohtonega stavbarstva, predvsem cimprač, ima muzej toliko pomembnejšo vlogo pri predtavitvi kulturne dediščine. V muzeju ime posebno mesto lončarstvo, kot najznačilnejša domača obrt prekmurja. S tem namenom obiskovalci muzeja spoznajo oblikovanje na vretenu in žganje izdelkov v stari kopasti peči. V eni od spomeniško zaščitenih cimprač je na ogled tudi črna kuhinja, v kateri se občasno pripravlja avtohtona vaška kulinarika.