Nastanek in razvoj podjetja

 

Zametki blagovne znamke Bojnec segajo v sredino 20 st., ko je v družini Bojnec začela delovati prva lončarska delavnica Alojza Bojneca st. Izdelki so postali prepoznavni po Sloveniji in povpraševanje je začelo presegati zmogljivosti domače delavnice. Alojz Bojnec ml. je sočasno vzpostavil keramično proizvodnjo, ki je svoje produkte kmalu začela izvažati na tuje trge.  Kvalitetno opravljeno delo in dobra umestitev podjetja na mednarodnem prizorišču v minulih dvajsetih letih  je bila dobro osnova na kateri je omenjeni lastnik in direktor podjetja uspel  v časih splošne gospodarske krize prevzeti in revitalizirati Libojsko podjetje KILI. Le-to se je zaradi slabega poslovanja ponovno znašlo v stečaju. Brez inovativnih rešitev in z izgubljanjem prostora na svetovnem trgu je podjetju grozil dokončen propad in s tem tudi konec zgodbe o uspehu, ki jo je na tem mestu začela družina Schütz

 

 

O družini Schütz

 

Schütz in njihove tovarne keramike v Libojah pri Celju segajo v drugo polovico 19. stoletja. Takrat so postali lastniki manufakture, ki je zaposlovala lončarje iz okolice. Sprva so izdelovali keramiko s kmečo motiviko, nato pa so se osredotočili na umetniško zahtevne in temu primerno reprezentativne majolike, okrasne krožnike, figure in vaze. Pri tem so si pomagali z umetniki na Dunaju. Izdelki iz libojskih tovarn so postali nekakšen statustni simbol premožnejšega prebivalstva takratne cesarsko-kraljeve Avstroogrske. Po letu 1919 je tovarno kupila družina Abel, ki je po koncu druge svetovne vojne pobegnila iz Celja, njihovo tovarno so podržavili kar je botrovalo nastanku Keramične industrije Liboje. V samostojni Sloveniji je prešla v zasebne roke a je pred nekaj leti zabredla v težave, ki so se končale s stečajem.

 

 

Keramika Bojnec danes

 

Redna prisotnost na svetovnem trgu podjetju nudi stik s trendi in sodobno tehnologijo. Kljub temu, da podjetje Keramika Bojnec veliko večino svojih produktov izvozi na tuje trge, so nekatere kolekcije in produkti dostopni tudi na slovenskih policah večjih trgovcev in posameznih specializiranih prodajalnah. Izdelke je mogoče zaslediti tudi v nekaterih slovenskih restavracijah in hotelih.

proizvodnja.jpg

 

 

 

tunelska_pec.jpg

 

 

 

livarna.jpg

 

 

figura.jpg

 

 

konj.jpg